Polityka prywatności

Podmiotem prowadzącym niniejszą stronę internetową jest CMR Surgical (stosowane w niniejszej polityce sformułowania takie jak „my” lub „nasze” odnoszą się do CMR Surgical). Odwiedzając naszą stronę internetową i korzystając z niej, użytkownik zgadza się na wykorzystanie przez nas jego danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do strony internetowej www.cmrsurgical.com i nie obowiązuje w odniesieniu do żadnej innej strony internetowej ani serwisu. CMR Surgical może okresowo dokonywać zmian niniejszej polityki. Jeżeli tak się stanie, informacja o zmianach pojawi się na niniejszej stronie, a zmiany będą obowiązywać od chwili ich opublikowania. Ostatnia zmiana polityki: 9 maja 2018 r.

Więcej informacji o ochronie prywatności danych na potrzeby naszych procesów rekrutacji – zobacz tutaj.

Dane osobowe użytkownika

Wszelkie dane osobowe przekazane nam przez użytkownika są wykorzystywane przez CMR Surgical wyłącznie w celu informowania go o aktualnych lub przyszłych działaniach dotyczących CMR Surgical w sposób opisany na tej stronie internetowej. Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ustawy o ochronie danych (Data Protection Act) z 2018 r. obowiązującej w Wielkiej Brytanii. CMR Surgical nie będzie przekazywać danych żadnym organizacjom zewnętrznym ani osobom trzecim, jeżeli nie będzie do tego zobowiązana na mocy prawa.

Gromadzone dane

Będziemy gromadzić tylko niezbędne nam dane. Gromadzimy dwa rodzaje danych:

Dane osobowe

Jeżeli użytkownik wypełnia formularz online, np. zapisuje się do newslettera, rejestruje się na wydarzenie lub pobiera plik, wówczas możemy gromadzić dane osobowe na temat użytkownika, takie jak:
Informacje te są wykorzystywane przez nas w celu zarządzania stroną internetową, rejestrowania użytkownika na wydarzenia, na które się zapisał, a także udzielania odpowiedzi na pytania.

Dane nieosobowe

Dane nieosobowe obejmują takie informacje jak np. odwiedzane strony witryny i pobrane pliki (z wykorzystaniem takich narzędzi jak Google Analytics i Pardot). Korzystamy z narzędzia Hotjar w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, co pozwala nam poprawiać jej działanie. Narzędzia te pomagają nam ustalić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. W ramach doskonalenia treści i funkcjonalności naszej strony możemy również gromadzić informacje o sposobie korzystania z tej strony internetowej za pomocą plików cookie (i innych podobnych technologii). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie – zob. Polityka Cookies.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych CMR Surgical korzysta z rozwiązań technologicznych standardowych dla branży i dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć przekazane nam dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Przekazywanie danych przez Internet samo w sobie jest niebezpieczne i żaden transfer danych nie może być objęty gwarancją bezwzględnego bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy dane?

Zgodnie z brytyjską ustawą o ochronie danych (Data Protection Act) z 2018 r. nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne.

Rezygnacja

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas korespondencji, wypisując się z listy mailingowej (stosowna opcja znajduje się w stopce wiadomości) lub kierując wiadomość e-mail na podany poniżej adres.

Dostęp do danych osobowych, ich aktualizacja i usuwanie

Aby dowiedzieć się, jakie dane gromadzimy, dokonać ich zmiany oraz zwrócić się o usunięcie swoich danych osobowych, należy skontaktować się z nami, kierując wiadomość na adres e-mail podany poniżej.

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych: Rebekah Ley

[email protected]

CMR Surgical nie bierze odpowiedzialności za treści dostarczane przez zewnętrzne strony internetowe, do których może odsyłać niniejsza strona internetowa.

How can we help you?